Sedmi ramazanski bilten 2022.

Kur'an i hadis o zekatu
1. Zekat je islamski šart, četvrti stub Islama, po važnosti odmah nakon namaza, jer u 28 ajeta u Kur'anu zekat se, kao obaveza, navodi zajedno sa namazom, a Muhammed, a.s., kada je upitan šta je Islam, rekao je: ''Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, a.s., Njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i obaviš hadždž, ukoliko si u mogućnosti.‘‘ (Buharija i Muslim)

Prvi omladinski iftar 2022. godine

U petak, 08. aprila 2022. godine, u prostoru IKB-a je upriličen omladinski iftar koji je okupio nekolicinu vrijednih omladinaca čime je upriličeno korisno i lijepo druženje. U prediftarskom obraćanju, Suad ef. je ukazao na interesantne momente vezane sa propis posta prvih muslimana kao i značenje riječi "sawm" u kur'anskoj upotrebi.

Oko susreta se brinula lično omladina na čelu sa Jasminom Č. što je porodilo veselu atmosferu. Omladinski iftari jednom sedmično su dio ramazanskog plana omladine i molimo Allaha da ih svima ukabuli.

Šesti ramazanski bilten 2022.

U časnom Kur'anu stoji: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.

Epidemiološka situacija u IKB-u od 01.04.2022.

Cijenjeni posjetioci Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu, poštovani klanjači teravija,
od petka naveče, 01.04.2022. godine, u IKB-u se klanja zajednički teravih-namaz.

Zahvaljujući Allahovoj milosti, epidemiološke mjere su prilično povoljne pa su trenutno na snazi samo preporuke da se nosi maska preko usta i nosa, ali ne i obaveza. Distanca i korištenje sedžade više nije obaveza.

Četvrti ramazanski bilten 2022.

Kur'an i hadis o ramazanskom postu

Rekao je Allah, džellešanuhu:
"…I neka se zato natječu oni koji hoće da se natječu!"
(El-Mutaffifin, 26.)
Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih.

Treći ramazanski bilten 2022.

Ramazanske dove
Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh...
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.
● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!
● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

Drugi ramazanski bilten 2022.

Dnevne dove postača - drugi dio

Dova 16
Allahumme-ftah li fihi ebvabel-džinani ve aglik 'anni fihi ebvaben-nirani ve veffikni fihi li tilavetil-kur'ani ja munziles-sekineti fi kulubil-mu'minin.
(Allahu moj, otvori mi u ovome danu Džennetska vrata, a zaključaj u njemu vrata Džehennema, i pomozi me u njemu u učenju Kur'ana, o Ti Koji spuštaš spokoj na srca vjernika)

Prvi ramazanski bilten 2022.

Dnevne dove postača - prvi dio

Dova 1
Allahumme-dž'al sijami fihi sijames-saimin ve kijami fihi kijamel-kaimin ve nebbih-ni fihi 'an nevmetil-gafilin ve heb li džurmi fihi ja ilahel-'alemin va'fu 'anni ja 'afi 'anil-mudžrimin.
(Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svjetova, i pomiluj me u ovom danu o Pomilovatelju grješnih)

Subota, 02. april 2022., prvi dan posta mjeseca ramazana 1443. h.g.

Sa akšam-namazom u petak, 01. aprila 2022. godine, nastupa mubarek mjesec ramazan 1443. h.g. Shodno tome, prva teravija se klanja odmah u petak u jacijskom vremenu, a prvi dan posta je subota, 02. april 2022. godine.

Mjesec ramazan je mjesec Kur'ana, posta, pojačanog ibadeta te zajedničkih i pojedinačnih mukabela. Sve džamije diljem svijeta posebno se raduju dolasku mjeseca ramazana te se priređuju posebni programi tokom ovog mjeseca.