Mudri savjeti i pouke

  • Dvije su vrste strpljenja: strpljenje nad onim što ne voliš i strpljenje nad onim što voliš.
  • U tuđini je imetak domovina, u siromaštvu je i domovina tuđina.
  • Imetak je gradivo strasti.
  • Onaj koji te opominje je kao onaj koji ti donosi radosne vijesti.
  • Jezik je zvijer. Pustiš li je odvezanu – ujest će.
  • Ne stidi se što daješ malo, jer je uskraćivanje manje od toga.
  • Kada se razum upotpuni, govor se umanji.
  • Svakim udahom korak si bliže smrti.

Mudrost Ebu Hanife

Nije bio rijedak slučaj, u prvim stoljećima islama, da dođe do naučnih rasprava između islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavši svog najvećeg intelektualca sa tri pitanja u Kufu... Tadašnji halifa ponudio je islamskim znamenitim učenjacima da se upuste u raspravu s vizantijskim izaslanikom, ali su se oni ustručavali da se odvaže na taj korak. Jedini koji se na to odvažio bio je Ebu Hanife.

Tri pitanja

Bio jednom jedan mladić koji je dugo vremema proveo na studijima na zapadu. Kada se vratio, tražio je od svojih roditelja da mu nađu religioznog učenjaka ili bilo kojeg stručnjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja. Konačno, roditelji su mu uspjeli naći jednog učenjaka.

Mladić:Ko si ti? Možeš li ti odgovoriti na moja pitanja?

Učenjak:Ja sam jedan od Božjih robova i uz Njegovu pomoć, ja ću moći odgovoriti na tvoja pitanja.

Mladić:Jesi li siguran? Mnogi profesori i stručnjaci nisu bili u stanju da daju odgovore na moja pitanja.

Sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. danju i noću

Allahov Poslanik s.a.v.s. je učio ove dove u prilikama:

Kada bi se probudio: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AHJANA BA’DE MA EMATENA VE ILEJHIN-NUŠUR. (Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas usmrti, i Njemu se sve vraća.)

Prije ulaska u toalet: ALLAHUMME INNI E'UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. (Allahu moj, tražim od Tebe utočište od zla šejtana i nečisti.)

Nakon izlaska iz toaleta: GUFRANEKE. (Za oprost Te molim.)

Prije obroka: BISMILLAHI. (Sa imenom Allaha.)

Poslanikova a.s. Džamija

Na mjestu gdje je otpočela gradnja džamije, nalazili su se grobovi mušrika-nevjernika. Bila je tu jedna rupčaga, nešto palmi i jedno stablo. Resulullah,a.s, naredi da se mezarluk prekopa, rupa zaravni, a palme i stablo posjeku. Zatim se odredi kibla, koja je bila određena prema Kudusu.

GRADNJA POSLANIKOVE, A.S, DŽAMIJE