Mudrost Ebu Hanife

Nije bio rijedak slučaj, u prvim stoljećima islama, da dođe do naučnih rasprava između islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavši svog najvećeg intelektualca sa tri pitanja u Kufu... Tadašnji halifa ponudio je islamskim znamenitim učenjacima da se upuste u raspravu s vizantijskim izaslanikom, ali su se oni ustručavali da se odvaže na taj korak. Jedini koji se na to odvažio bio je Ebu Hanife.

Tri pitanja

Bio jednom jedan mladić koji je dugo vremema proveo na studijima na zapadu. Kada se vratio, tražio je od svojih roditelja da mu nađu religioznog učenjaka ili bilo kojeg stručnjaka koji bi mogao odgovoriti na njegova 3 pitanja. Konačno, roditelji su mu uspjeli naći jednog učenjaka.

Mladić:Ko si ti? Možeš li ti odgovoriti na moja pitanja?

Učenjak:Ja sam jedan od Božjih robova i uz Njegovu pomoć, ja ću moći odgovoriti na tvoja pitanja.

Mladić:Jesi li siguran? Mnogi profesori i stručnjaci nisu bili u stanju da daju odgovore na moja pitanja.

Sa Allahovim Poslanikom s.a.v.s. danju i noću

Allahov Poslanik s.a.v.s. je učio ove dove u prilikama:

Kada bi se probudio: EL-HAMDU LIL-LAHIL-LEZI AHJANA BA’DE MA EMATENA VE ILEJHIN-NUŠUR. (Hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas usmrti, i Njemu se sve vraća.)

Prije ulaska u toalet: ALLAHUMME INNI E'UZU BIKE MINE-L-HUBSI VE-L-HABAISI. (Allahu moj, tražim od Tebe utočište od zla šejtana i nečisti.)

Nakon izlaska iz toaleta: GUFRANEKE. (Za oprost Te molim.)

Prije obroka: BISMILLAHI. (Sa imenom Allaha.)

Poslanikova a.s. Džamija

Na mjestu gdje je otpočela gradnja džamije, nalazili su se grobovi mušrika-nevjernika. Bila je tu jedna rupčaga, nešto palmi i jedno stablo. Resulullah,a.s, naredi da se mezarluk prekopa, rupa zaravni, a palme i stablo posjeku. Zatim se odredi kibla, koja je bila određena prema Kudusu.

GRADNJA POSLANIKOVE, A.S, DŽAMIJE

Hadisi Allahovog poslanika Muhammeda a.s. o Hadždžu

  1. Ebu Hurejre, r.a, kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika (s.a.v.s.) da kaže: Ko hadž obavi u ime Allaha, nemajuci spolni odnos sa ženom, niti ucini neki grijeh, vratice se (kuci bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila!
  2. Džabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik (s.a.v.s.) rekao: Doista je Kjaba jedan od stubova islama, pa ko izvrši hadž ili umru on zadobije garanciju kod Allaha: ako umre – uvede ga u džennet, a ako ga vrati njegovoj porodici – vrati ga sa nagradom i plijenom!
  3. Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik (s.a.v.s.) rekao: Borac na Allahov

Hadisi o ženama

"One su (zene), uistinu, druga polovica muskarcima." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi)

"Medju stvarima vasega svijeta, najdraze su mi bile zene i mirisi: a svjezina moga oka (radost moga srca) jeste u namazu." (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d)

"Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim." (Muslim)