Interesantne činjenice

  • Interesantno kako nam 10 eura izgleda mnogo kad ih dajemo za džamiju, a kako malo kad ih potrošimo na pijaci.
  • Interesantno kako nam se oduzi jedan sat proveden u ibadetu, a kako nam brzo prodje fudbalska utakmica od 90 min. ili sat vremena dok slušamo muziku.
  • Interesantno kako se radujemo produžecima fudbalske utakmice, a kako se žalimo na produženu hutbu.
  • Interesantno  koliko se kanimo da pročitamo jedan džuz, a kako se brzo

O poslanicima...

Ovaj alem to jeste, sve je bilo nepostojeće. Allahu teala ih je sve iz ničega stvorio. On je htio da ovaj svijet, do njegovog kraja, obogati ljudskim bićima. Stvarajuci Adema-alejhisselam-od zemlje, On je ovaj svijet okitio njegovom djecom. Da bi pokazao ljudima stvari koje su im potrebne i na ovom svijetu i na ahiretu, On je počastio izvjesne od njih na taj način što im je dao da budu Pejgamberi-alejhisselam. On je Pejgamberima dao visoke stepene kako bi se razlikovali od drugih ljudi. On je Pejgamberima objavio Svoja naređenja, preko meleka koji se zove Džebrail (Džibril).

Činjenice vezane za islamske teme

Najduža sura u Kur'anu je El-Bekare, a najkraća El-Kevser.
Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
Jedina sura u Kur'anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
U Kur'anu ima 114 sura.
Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.
Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur'ana.
Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.
Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejš.
Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.

Odgovori na neka od pitanja o Islamu (5. dio)

Sta je potvrda iz Kur´ana i sunneta za vjerovanje u meleke?

Ima mnogo potvrda u Kur`anu za vjerovanje u meleke. Jedna od njih su i rijeci Uzvisenog: ”A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga i mole za oprost za one koji su na Zemlji ”. I rijeci Uzvisenog: „Oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tlo padaju.“

Noćni namaz

Uzvišeni Allah kaže: "Bokovi njihovi se postelje lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im mi dajemo, udjeljuju."(Es-Sedžda,16.), a nakon toga dodaje: "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju"(Es-Sedžda, 17).