Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš...'' (Tevba, 103)

Hadis
Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: ''Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?'' ''Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, izdvoj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine'', odgovori Poslanik.

IKB: Prezentacija "Hadždž 2015."

U subotu, 12. i 19. marta 2016. godine, u dva dijela, održana je prezentacija hadždža 2015. godine, koju je predstavio T.M., ovogodišnji hadžija i predstavnik našeg džemata na hadždžu. Prezentacija oslikava dnevnik koga je on vodio zajedno sa svojim članovima porodice u kome su bilježili sve ono sa čime su se susretali na ovom putovanju i tokom obreda, počev od priprema u Berlinu preko Medine pa do Mekke.

Humanitarno: pomozimo izgradnju džamija u Srebrenici i Goraždu

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je 04. marta 2016. godine pokrenuo humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju dvije džamije u Bosni i Hercegovini: džamija u mjestu Peći, općina Srebrenica i mejtef u Bjelosavićima, općina Goražde.

Odbori ovih džemata su se obratili IKB-u sa molbom za pomoć u izgradnji ovih objekata te dostavili potrebnu dokumentaciju za ove projekte.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.'' (Et-Tewbe, 122)

Hadis
''Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).''

Forum žena IKB-a: predavanje za žene

U nedjelju, 06. marta 2016. godine, kao dio aktivnosti Foruma žena IKB-a, u mesdžidu IKB-a održano je prigodno predavanje za žene. Tema predavanja bila je "Studija o odabranim ženama kod Allaha, dž.š.", a predavač, Suad ef. H., osvrnuo se na karakteristike četiri najodabranije žene u Islamu: Asiju - ženu faraonovu, Merjemu - kćerki Imranovu (Isaovu majku), Hatidžu - ženu Muhammeda, a.s., te Fatimu - njegovu kćerku.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema'... ''

BDŠ i Forum žena IKB-a: obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

U nedjelju, 28. februara 2016. godine, učenici Bosanske dopunske škole sa nastavnim kadrom Škole u saradnji sa Forumom žena IKB-a, priredili su obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum obilježen je na jedinstven način: učenici su izradili plakate sa prigodnim tekstovima vezanim za domovinu uz crteže grba Bosne i Hercegovine, a članice Foruma žena su zajednički u kuhinji IKB-a napravile tortu za sve posjetioce IKB-a u nedjelju.