Četrdeset hadisa o ramazanu

Veliki je broj hadisa koji tretiraju mjesec ramazan i post u njemu. U ovom tekstu će biti prezentirani samo oni hadisi koji dosežu stepen sahiha ili hasena.
1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: “Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi (Misli se na male grijehe. Za velike grijehe potrebna je tevba – pokajanje), koje je prethodno počinio!” (Bilježe Buhari i Muslim)

Ramazan

Draga braćo i poštovane sestre, dobrodošli na let broj 1437 kompanije "Ramazan Airlines". 
- Naš cilj je Allahov oprost, Njegova milost i spas od džehennemske vatre.
- Naše putovanje trajaće 29 dana. Trajanje leta po jednom danu je oko 18 sati.
- Molimo vas da zbog svoje sigurnosti pratite sljedeće instrukcije:
- Molimo naše poštovane goste da se čvrsto vežu kaišem bogobojaznosti i imana i da ostave sve harame koji bi mogli da dovedu do prinudnog sletanja.
- Pilot našeg putovanja je časni Kur'an.

Hej, mubarek ramazan, mjesec odabran!

VEČERAS POČINJE RAMAZAN
Mjesec ramazan počinje kada se na nebu vidi hilal (mlađak, mladi mjesec). Prema proračunu, mlađak će biti vidljiv večeras, kada će akšamski ezani označiti početak mjeseca ramazana.
Prvi teravih-namaz bit će klanjan 5. juna 2016. godine navečer, (sat i 30 minuta nakon akšama) a prvi sehur i prvi dan posta (1437./2016.) je u ponedjeljak, 6. juna. Mjesec ramazan (1437./2016.) ima 29 dana, a prvi dan Bajrama je 5. jula.

Bosanska dopunska škola: Zajednički izlet u prirodu

U subotu, 28. maja 2016. godine, Bosanska dopunska škola u Berlinu je u okviru vannastavnih aktivnosti, organizirala svoj već tradicionalni izlet u prirodu, sa učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem, koji su svi međusobno učestvovali u organizaciji. Naše druženje smo proveli u prelijepom berlinskom parku "Britzer Garten", sa mnogobrojnim rekreativnim sadržajem. Pored sportskih aktivnosti i zabavnih igara, učenici su se natjecali u kvizu znanja o pirordi i društvu pod nazivom "Pogodi šta je u kutiji i kako se to zove na bosanskom jeziku?", uz dobijanje nagrade za postignuti uspjeh.

Mekteb IKB-a: Nastup polaznika Kur'ana i hifza

U nedjelju, 29. maja 2016. godine, polaznici kurseva Kur'ana i hifza, pred džematom IKB-a u mesdžidu, nastupili su u vannastavnoj aktivnosti Mekteba, programu kojim su predstavili stečeno znanje na nastavi Kur'ana. Kao jedinstven vid prezentacije, polaznici svih uzrasta su proučili po jedan do dva kur'anska ajeta te time skrenuli pažnju na ljepotu čitanja Kur'ana na arapskom jeziku.

Forum žena IKB-a: Sponzorišimo zajedno dva jetima BiH

Početkom aprila 2016. godine, Forum žena IKB-a pokrenuo je interesantan projekat sponzorisanja jetima Bosne i Hercegovine kroz kupovinu kolača koje pripremaju članice Foruma specijalno u ovu svrhu. Projekat se već pokazao veoma interesantnim, a svakog vikenda članice se veoma rado odazivaju donoseći kolače u IKB te time sebe ugrađuju u hajr djelo - pomaganje jetimima.

Mekteb IKB-a: Izlet u Britzer Garten

U subotu, 28. maja 2016. godine, polaznici Mekteba zajedno sa svojim muallimima i roditeljima bili su na izletu u Britzer Gartenu, u južnom dijelu Berlina. Godišnji izlet svih polaznika Mekteba je uobičajena vannastavna aktivnost Mekteba, koja se obično održava u maju ili junu, pred ljetni rasput, a donosi mnogo radosti i rekreacije svim polaznicima.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.'' Bekara, 183-184.

Posjeta IKB-u: Tarik Sidiki

U nedjelju, 22. maja 2016. godine, IKB je posjetio i održao tribinu mladi i perspektivni naučnik Tarik Sidiki, koji je imao čast prije izvjesnog vremena da bude na naučnom radu u najmoćnijoj instituciji na svijetu – NASA (National Aeronautics and Space Administration). Tarik Sidiki je trenutno naučnik u Potsdamu koji se specijalizirao na području uticaja magnetnih sila na atmosferu. Interesatno je bilo njegovo izlaganje o aktuelnim i predstojećim projektima NASA institucije.