Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati.'' (El-Bekare, 257.)

Hadis
Od Nevvasa b. Sem'ana, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ''Dobročinstvo je dobra narav, a grijeh je ono što te u prsima tišti a ne želiš da to ljudi saznaju.'' (Muslim)

Proučena ikrar-dova za ovogodišnje hadžije IKB-a

U nedjelju, 06. septembra 2015. godine, nakon zajedničkog klanjanja podne-namaza, u mesdžidu IKB-a upriličen je prigodan vjerski program i proučena ikrar-dova za ovogodišnje hadžije IKB-a. Odlazak naših hadžija ove godine na hadždž, obilježeno je velikom radošću rodbine i bližnjih, kao i samih džematlija koji su u prostorijama IKB-a ispratili hadžije i poželjeli im primljen hadždž.

Forum žena IKB-a: humanitarna akcija za izbjegle iz Sirije

U četvrtak, 03. septembra 2015. godine, Forum žena IKB-a organizirao je humanitarnu pomoć za odskora pristigle izbjeglice u Berlin, pretežno iz Sirije i Iraka, koje usljed velikog broja pristiglih bivaju primorane da pomoć zatraže i u džamijama. Akcija pripremanja lanč-paketa je pokrenuta i efikasno u djelo sprovedena u roku od samo jednog dana. Ukupno je napravljeno 280 lanč-paketa koji su djelomično podjeljeni direktno izbjeglima, dok je ostatak predat mesdžidu „Haus der Weißheit“ (njem.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (Al-Imran, 193.)

Hadis
"Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla tebi je sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka." (Tirmizi)

Seminar sa ovogodišnjim hadžijama IKB-a

U subotu, 22. augusta 2015. godine, u prostorijama Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu je nakon ikinije-namaza održan seminar i prezentacija hadždža za ovogodišnje hadžije IKB-a. Seminar je predvodio Izet ef. Bibić, predstavnik IGBD-a za hadždž 2015. godine i glavni vodič, koji je ukazao na način obavljanja hadždža ali i davao stručne odgovore na pitanja budućih hadžija. S obzirom na obim ovog obreda, seminar je trajao sve do akšam-namaza.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (El-Mumtehine, 4.)

Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ''Najbolji je dinar onaj kojim čovjek nahrani svoju djecu, i dinar kojim hrani svog konja pripremajući ga na Allahovom putu, i dinar koji čovjek potroši na svoje prijatelje na Allahovu putu.'' (Muslim)

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (El-Mu'min, 7.)

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ''Neće biti Sudnjeg dana sve dok se ljudi ne počnu natjecati u izgradnji visokih građevina!'' (Buharija)