Humanitarno: pomozimo izgradnju džamija u Srebrenici i Goraždu

Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu je 04. marta 2016. godine pokrenuo humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za izgradnju dvije džamije u Bosni i Hercegovini: džamija u mjestu Peći, općina Srebrenica i mejtef u Bjelosavićima, općina Goražde.

Odbori ovih džemata su se obratili IKB-u sa molbom za pomoć u izgradnji ovih objekata te dostavili potrebnu dokumentaciju za ove projekte.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.'' (Et-Tewbe, 122)

Hadis
''Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).''

Forum žena IKB-a: predavanje za žene

U nedjelju, 06. marta 2016. godine, kao dio aktivnosti Foruma žena IKB-a, u mesdžidu IKB-a održano je prigodno predavanje za žene. Tema predavanja bila je "Studija o odabranim ženama kod Allaha, dž.š.", a predavač, Suad ef. H., osvrnuo se na karakteristike četiri najodabranije žene u Islamu: Asiju - ženu faraonovu, Merjemu - kćerki Imranovu (Isaovu majku), Hatidžu - ženu Muhammeda, a.s., te Fatimu - njegovu kćerku.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
...i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema'... ''

BDŠ i Forum žena IKB-a: obilježavanje Dana nezavisnosti BiH

U nedjelju, 28. februara 2016. godine, učenici Bosanske dopunske škole sa nastavnim kadrom Škole u saradnji sa Forumom žena IKB-a, priredili su obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovaj datum obilježen je na jedinstven način: učenici su izradili plakate sa prigodnim tekstovima vezanim za domovinu uz crteže grba Bosne i Hercegovine, a članice Foruma žena su zajednički u kuhinji IKB-a napravile tortu za sve posjetioce IKB-a u nedjelju.

IKB čestita 1. mart, Dan nezavisnosti BiH

U povodu 01. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, Islamski kulturni centar Bošnjaka u Berlinu svim Bosancima i Hercegovcima čestita ovaj značajan datum.

Prije dvadesetčetiri godine, 01. marta 1992. godine, 64,31 posto birača sa pravom glasa, izašlo je na izbore i 99,44 posto njih je na referendumsko pitanje ''Jeste li za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?'' potvrdno odgovorilo.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur'anski ajet
''...Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava.'' (El-Maide, 2)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ''Prvak djela su tri svojstva: pomaganje ljudima da postignu svoje pravo u tebe, pomaganje brata u ime Boga Svevišnjeg i prisjećanje Boga Svevišnjeg u svakome stanju.''

Gost IKB-a: Prof. Kasim Mujagić

U subotu, 20. februara 2016. godine, gost IKB-a na subotnjoj tribini bio je prof. Kasim Mujagić, profesor sociologije u gimnaziji u Velikoj Kladuši. Obraćanje prof. Mujagića prisutnim, bio je govor iz srca čovjeka koji dobro poznaje mentalitet Bošnjaka, naročito onih iz Bosanske Krajine. Tamošnji Bošnjaci okaljeni su svakojakim strujama koje su pogađale prostor Bosne i Hercegovine od davnina - zaključak je prof. Mujagića koji se mogao nazreti u izlaganju.

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
''O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.'' (Kur'an, Mudžadele, 9)

Hadis
Mudžemi b. Jahja veli da je Muhammed, a.s., rekao: ''Govorite istinu, i kada vidite (kad vam se čini) da je u njoj propast, pa zaista je u njoj spas. I klonite se laži, pa kada vidite (kad vam se čini) da je u laži spas, zaista je u njoj propast.''