Treći ramazanski bilten: Ramazanski dan

Prije zore
1. Noćni namaz
Rekao je Allah, dž.š.: "Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga (isti kao...)?" Ez-Zumer, 9.
2. Sehur
Rekao je Poslanik, a.s.: "Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu bereket."
(Buharija, Muslim)
3. Istigfar (traženje oprosta) sve do sabahskog ezana
Rekao je Allah, dž.š.: "i u praskazorje oprost od grijeha molili." Ed-Darijat, 18.
4. Dva rekata sabahskog sunneta

Drugi ramazanski bilten: Ramazanske dove i prilike

Ramazanske dove

 Elĥamdulillāhi rabbil-‘ālemīn. Vessalātu vesselāmu ‘alā resūlillāh...
● Allahu, Tebi pripada svaka hvala. Stvorio si nas, opskrbio i učinio muslimanima. Slavljen si Allahu, a mi Ti griješimo pored blagodati koje si nam dao, neposlušni smo Ti pored Tvoje moći i veličine.

● Allahu, ako nam Ti ne oprostiš, ko će nam oprostiti?! Ako nam se Ti ne smiluješ, ko će nam se smilovati?!

● Allahu, mi nemamo drugog boga osim Tebe, zato Te molimo i dozivamo!

Ramazanske dnevne dove

Dova: Prvi dan
Allahu moj, učini u ovom danu moj post, postom pravih postača, namaz, namazom pravih klanjača, i probudi me u iz sna nehajnih i oprosti mi krivice u njemu o Gospodaru svijetova, i pomiluj mi se u ovom danu o Pomilovatelju griješnih.
Hadis: Rekao je Poslanik, a.s.: ''Allah Uzvišeni je rekao: 'Sve što čovjek uradi to je njegovo, osim posta, on je Moj i Ja Sam njegova nagrada, i post je štit vjernikov na Sudnjem danu'...''

Dova: Drugi dan

Četrdeset hadisa o ramazanu

Veliki je broj hadisa koji tretiraju mjesec ramazan i post u njemu. U ovom tekstu će biti prezentirani samo oni hadisi koji dosežu stepen sahiha ili hasena.
1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: “Ko posti ramazan, vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi (Misli se na male grijehe. Za velike grijehe potrebna je tevba – pokajanje), koje je prethodno počinio!” (Bilježe Buhari i Muslim)

Ramazan

Draga braćo i poštovane sestre, dobrodošli na let broj 1437 kompanije "Ramazan Airlines". 
- Naš cilj je Allahov oprost, Njegova milost i spas od džehennemske vatre.
- Naše putovanje trajaće 29 dana. Trajanje leta po jednom danu je oko 18 sati.
- Molimo vas da zbog svoje sigurnosti pratite sljedeće instrukcije:
- Molimo naše poštovane goste da se čvrsto vežu kaišem bogobojaznosti i imana i da ostave sve harame koji bi mogli da dovedu do prinudnog sletanja.
- Pilot našeg putovanja je časni Kur'an.

Hej, mubarek ramazan, mjesec odabran!

VEČERAS POČINJE RAMAZAN
Mjesec ramazan počinje kada se na nebu vidi hilal (mlađak, mladi mjesec). Prema proračunu, mlađak će biti vidljiv večeras, kada će akšamski ezani označiti početak mjeseca ramazana.
Prvi teravih-namaz bit će klanjan 5. juna 2016. godine navečer, (sat i 30 minuta nakon akšama) a prvi sehur i prvi dan posta (1437./2016.) je u ponedjeljak, 6. juna. Mjesec ramazan (1437./2016.) ima 29 dana, a prvi dan Bajrama je 5. jula.

Bosanska dopunska škola: Zajednički izlet u prirodu

U subotu, 28. maja 2016. godine, Bosanska dopunska škola u Berlinu je u okviru vannastavnih aktivnosti, organizirala svoj već tradicionalni izlet u prirodu, sa učenicima, roditeljima i nastavnim osobljem, koji su svi međusobno učestvovali u organizaciji. Naše druženje smo proveli u prelijepom berlinskom parku "Britzer Garten", sa mnogobrojnim rekreativnim sadržajem. Pored sportskih aktivnosti i zabavnih igara, učenici su se natjecali u kvizu znanja o pirordi i društvu pod nazivom "Pogodi šta je u kutiji i kako se to zove na bosanskom jeziku?", uz dobijanje nagrade za postignuti uspjeh.

Mekteb IKB-a: Nastup polaznika Kur'ana i hifza

U nedjelju, 29. maja 2016. godine, polaznici kurseva Kur'ana i hifza, pred džematom IKB-a u mesdžidu, nastupili su u vannastavnoj aktivnosti Mekteba, programu kojim su predstavili stečeno znanje na nastavi Kur'ana. Kao jedinstven vid prezentacije, polaznici svih uzrasta su proučili po jedan do dva kur'anska ajeta te time skrenuli pažnju na ljepotu čitanja Kur'ana na arapskom jeziku.