Svome sinu kao testament

Ako možeš da vidiš uništeno djelo svoga života i bez riječi da ga ponovo gradiš.

Ako bez uzdaha i bez protesta podneseš gubitak onoga što si dugo čekao.

Ako možeš da budeš zaljubljen, ali ne i lud od ljubavi.

Ako možeš da budeš jak, a da ipak ostaneš nježan.

Da ne mrziš one koji tebe mrze, a da se ipak braniš i da se boriš.

Ako možeš da slušaš kako tvoje riječi izvrću nevaljalci da razdraže glupake i da čuješ kako luda usta o tebi lažu, a da sam ne kažeš nijednu laž.

Ako možeš da sačuvaš dostojanstvo u slavi.

Mom djetetu

Baš ovog jutra, osmjehnut ću se kad ugledam tvoje lice, želeći da zaplačem od sreće.

Baš ovog jutra, dozvolit ću ti da izabereš šta ćeš da obučeš, nasmješit ću se i reći kako ti baš divno stoji.

Baš ovog jutra, odgodit ću pranje veša, uzeti te za ruku i izvesti napolje da se igraš.

Baš ovog jutra, ostavit ću suđe u sudoperu, i zamolit ću te da me naučiš kako se slaže tvoja slagalica.

Baš ovog popodneva, isključit ću telefon i neću upaliti kompjuter, sjest ću s tobom i puhati balone od sapunice.

Kako upropastiti svoje djete

 • Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće oko njega.
 • Kada izgovori neku prostu riječ, recimo psovku, nasmijte mu se od srca, pa će vaše dijete povjerovati da je veoma zabavno.
 • Nemojte mu nikada govoriti o moralu: ovo valja, ovo ne valja, ovo smiješ učiniti, ono ne smiješ. Ne govorite mu o dužnostima, obavezama, prema Bogu i ljudima.
 • Uvijek pospremajte za njim i oslobodite ga svake obaveze.
 • Svađajte se stalno pred njim pa se neće začuditi da se bilo šta dogodi u porodici.

Zašto je djeci potrebno postaviti jasne granice?

Iznimno je važno djeci postaviti jasna pravila i granice tokom njihova odgoja.

Ako svojoj djeci postavite granice, ona će naučiti poštovati granice drugih ljudi. Pravila i granice daju djetetu osjećaj sigurnosti.

Ako postavite djetetu granice, ono shvaća da se o njemu brinete. Djeca koja se odgajaju popustljivo, osjećaju da su zanemarena; kao da roditeljima nije do njih stalo.

Od koga mi tražimo uputu, pomoć i zaštitu?

Rekao je Allahov Poslanik, a.s., o Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova: "Njegov zastor je svjetlo - kada bi ga otkrio, veličanstveni sjaj Njegova lica spalio bi sva stvorenja na koja padne Njegov pogled."
[Bilježi ga Muslim u poglavlju ‘Iman‘ pod stavkom Riječi Allahovog poslanika, s.a.v.s.: uistinu Allah ne spava“ i u njegovim riječima: ‚Njegov prekrivač je svjetlo‘, 1:111, Imam Ahmed u svom Musnedu 4:395, te Ibn Madždže u Mukaddimi pod brojem 183.]

Deset božijih zapovijedi

Pod ovim naslovom prije nekoliko godina objavljena je knjiga autora Andrea Šurakija /Andrée Chouraqui/ na francuskom jeziku, koju su preveli na hrvatski jezik dr. Jadranka Bručić i dr. Kruno Pranjić, profesori Sveučilišta u Zagrebu. Djelo je posvećeno uspomeni na Renea Cassina, glavnog redaktora Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka (OUN 1948/. Autor je rođen 1917. god. u Alžiru, u židovskoj porodici, čiji su preci morali emigrirati zajedno sa muslimanima iz Španije početkom XVI stoljeća.

Preporuka roditeljima

 • Objasnite djetetu što od njega očekujete.
 • Jasnim glasom dajte djetetu do znanja što je neprihvatljivo.
 • Takav glas pokazuje da se ne radi o igri.
 • NE, znači odmah prestati s određenim ponašanjem.
 • Štedite NE za velike stvari !
 • Budite dosljedni ! NE uvijek mora ostati NE za nepoželjno ponašanje.